Blue Flower

Členovia tímu:

PaedDr. Ljuba Arvensisová
Mgr. Janka Bellová
Mgr. Ludmila Brndiarová
Mgr. Vladimír Cvik
Mgr. Boris Hnila
Ing. Gabriela Chvojková
Mgr. Jana Kovalčíková
Mgr. Zuzana Kostúrová
Mgr. Katarína Koraušová
Mgr. Lucia Ľachká
Mgr. Eva Lettrichová
Mgr. Viera Majzlanová
Mgr. Anna Ondrová
Mgr. Eva Petríková
RNDr. Iveta Plavecká
Mgr. Ingrid Straková
Ing. Zdenka Zacharovská
Mgr. Viera Žilová
p. Moravcová
p. Harkabúzová
p. Šipková