Blue Flower

 

Slabiková skladačka 1 - 2 ks
Učíme sa abecedu - 2 ks
Delenie hlások - 2 ks
Univerzálna plastová tabuľa - 2 ks
Slovné druhy - 2 ks
Slovné druhy - všeobecný prehľ. - 1 ks
Ovocie - 1 ks
Zelenina - 1 ks
Poznávame a píšeme čísla - 1 ks
Numer.zostava pre 3. a 4 .ročník - 1 ks
Číselný rad do 20, do 100 + násobilka - 8 ks
Sčitujeme - odčitujeme - 1 ks
Na nákupe - 1 ks
Číselná os na stenu - 2 ks
Slovné pojmy v počt.výkonoch - 1 ks
Slnečná sústava - 1 ks
Vývoj - 1 ks
Prírodné spoločenstvá - 1 ks
Stromy I. - 1 ks
Stromy II. - 1 ks
Kompletná súprava na informatiku - 1 ks
Percentá - 1 ks
Zlomky - 1 ks
Obsahy a obvody rovinných obrazcov - 1 ks
Šport - 1 ks
Moja rodina - 1 ks
Kostra človeka na stojane - 1 ks
Stavba Zeme - 1 ks
Stavba rastlinného tela - 1 ks
Rastlinná a živočíšna bunka - 1 ks
Slnečná sústava - 1 ks
Sťahovanie národov / Veľká Morava - 1 ks
Európa po tridsaťročnej vojne - 1 ks
Prvá svetová vojna / Vznik Československa - 1 ks
Hospod.-politic.pomery v Európe - 1 ks
Štáty v premenách storočí - 15 ks
Stredná Európa-všeobecnogeografická - 1 ks
Štáty stredozemného mora - 1 ks
SVET-Prírodné zložky a oblasti Zeme - 1 ks
Afrika- všeobecnogeografická - 1 ks
Ázia-všeobecnogeografická - 1 ks
SVET - Základy Kartografie - 1 ks
Monzúny - 1 ks
Orientácia na Zemeguli - 1 ks
Pasáty - 1 ks
Štruktúra cyklónov - 1 ks

 

Rytmus 1 ks
Vlastiveda pre 3.ročník ZŠ - 1 ks
Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ - 1 ks
Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ - 1 ks
Drevené farebné kocky - 2 ks
Veľký magnetický Tangram - 1 ks
Tangram plastový - 5 ks
Počítadlový stojan - 2 ks
Plastová desiatková sústava - 1 ks
10-stranové kocky k desiatkovej sustave - 1 ks
Desiatková sústava - Pečiatky - 1 ks
Dominový rýchlotest - 8 ks
Dominový rýchlotest - 7 ks
Biológia človeka 1 pre 7.roč. ZŠ - 1 ks
Biológia človeka 2 pre 7.roč. ZŠ - 1 ks
Prvá pomoc - 1 ks
Projekčné plátno Avers Copernicus - 1 ks
Projekčné plátno Avers Lumiere 180 - 2 ks
Premietacie plátno a popisovacie tabule v jednom - 3 ks

 

Školský mikroskop - 1 ks
Obrana hradu - 1 ks
Policajný a hasičský zásah - 1 ks
Univerzálna školská váha - 3 ks
Magnetická podkova - 1 ks
Elektrická súprava 1 - 8 ks
kružidlo s fixom na biele tabule - 4 ks
Trojuholník rovnoramenný - 1 ks
Pravítko 100cm - 1 ks
Žiacká kalkulačka - 25 ks
Teplomery - 20 ks
Odmerné valce - 8 ks
Zmiešavacie kalorimetre - 8 ks
bimetalický teplomer - 1 ks
digitálny teplomer - 1 ks
laserový teplomer - 1 ks
Odmerné valce do 500ml - 4 ks
Odmerné valce do 250ml - 4 ks
Digitálny mikroskop - 2 ks
Laboratórny digestor -  1 ks
Meteo stanica MINI - 1 ks
Hodiny - 6 ks
Hodiny s radiom radeným časom - 1 ks
Skúmavky - 4 ks
+stojan - 1 ks
odmerné valce sada - 7 ks
Meteo stanica Vantage Vue + WeatherLink IP -  1 ks
Vantage Pro2 Displej - 1 ks

 

TS Slovenský jazyk1 - Pravopis -  1 ks
AJ - Angličtina hrou - 1 ks
Malá násobilka - výučbový softvér - 1 ks
Matematika pre prváčikov a druhákov2 - 1 ks
Matematika-Log.úlohy a hádanky z geometrie - 1 ks
Prírodoveda 1- Živočíchy a rastliny SR - 1 ks
Prírodoveda 2- Žijú s nami - 1 ks
Prírodoveda 4- Rastliny a huby - 1 ks
320 000 obrázkov a fotografií - 1 ks
Informatika v príkladoch - 1 ks
Geometria - uhol - 1 ks
Angličtina pre školákov 2 - 1 ks
Slovenský jazyk 2 - 1 ks
Súčasná slovenská literatúra / Za kultúrou slovenčiny , DVD - 1 ks
Nárečia / Matica Slovenská - 1 ks
Každý sme učiteľom slovenčiny / komunikácia , videozáznam DVD - 1 ks
Ján Kollár - 1 ks
J.I.Bajza / A.Bernolák - 1 ks
Ľ.Štúr / P.O.Hviezdoslav - 1 ks
J.Hollý / J.Kráľ - 1 ks
J.Botto / J. Čajak - 1 ks
J.M.Hurban - 1 ks
Svet hmyzu - 1 ks
Dejiny včasného stredoveku na mapách - 1 ks
Dejiny 18. storočia na mapách - 1 ks
Dejiny 19. storočia na mapách I. (1789-1849) - 1 ks