Blue Flower

 

TS Slovenský jazyk1 - Pravopis -  1 ks
AJ - Angličtina hrou - 1 ks
Malá násobilka - výučbový softvér - 1 ks
Matematika pre prváčikov a druhákov2 - 1 ks
Matematika-Log.úlohy a hádanky z geometrie - 1 ks
Prírodoveda 1- Živočíchy a rastliny SR - 1 ks
Prírodoveda 2- Žijú s nami - 1 ks
Prírodoveda 4- Rastliny a huby - 1 ks
320 000 obrázkov a fotografií - 1 ks
Informatika v príkladoch - 1 ks
Geometria - uhol - 1 ks
Angličtina pre školákov 2 - 1 ks
Slovenský jazyk 2 - 1 ks
Súčasná slovenská literatúra / Za kultúrou slovenčiny , DVD - 1 ks
Nárečia / Matica Slovenská - 1 ks
Každý sme učiteľom slovenčiny / komunikácia , videozáznam DVD - 1 ks
Ján Kollár - 1 ks
J.I.Bajza / A.Bernolák - 1 ks
Ľ.Štúr / P.O.Hviezdoslav - 1 ks
J.Hollý / J.Kráľ - 1 ks
J.Botto / J. Čajak - 1 ks
J.M.Hurban - 1 ks
Svet hmyzu - 1 ks
Dejiny včasného stredoveku na mapách - 1 ks
Dejiny 18. storočia na mapách - 1 ks
Dejiny 19. storočia na mapách I. (1789-1849) - 1 ks