Blue Flower

 

Rytmus 1 ks
Vlastiveda pre 3.ročník ZŠ - 1 ks
Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ - 1 ks
Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ - 1 ks
Drevené farebné kocky - 2 ks
Veľký magnetický Tangram - 1 ks
Tangram plastový - 5 ks
Počítadlový stojan - 2 ks
Plastová desiatková sústava - 1 ks
10-stranové kocky k desiatkovej sustave - 1 ks
Desiatková sústava - Pečiatky - 1 ks
Dominový rýchlotest - 8 ks
Dominový rýchlotest - 7 ks
Biológia človeka 1 pre 7.roč. ZŠ - 1 ks
Biológia človeka 2 pre 7.roč. ZŠ - 1 ks
Prvá pomoc - 1 ks
Projekčné plátno Avers Copernicus - 1 ks
Projekčné plátno Avers Lumiere 180 - 2 ks
Premietacie plátno a popisovacie tabule v jednom - 3 ks