Blue Flower

Na hodine fyziky v 7. ročníku pri téme Teplota si žiaci sami vyrábali teplomery, na ktorých si ukázali, aký má ich teplomer rozsah a presnoť. Prinášame zopár záberov z tejto zaujímavej hodiny.