Blue Flower

Dňa 15.2.2010 sa uskutočnilo v učebni č. 152 (zmenená učebňa – pôvodne bola č.154) školenie učiteľov ako pracovať s balíkom programov Open Office, na ktorom sa oboznámili so základmi práce s prezentáciou – vkladanie objektov do snímky, ich animácie a prechody snímok, tiež sa zopakovala práca s textovým editorom – vytvorenie tajničky pomocou tabuľky. Školenie prebiehalo od 14:00 do 16:00 hod.