Blue Flower

Dňa 2.2.2010 sa uskutočnilo v učebni č. 152 školenie učiteľov ako pracovať s balíkom programov Open Office, na ktorom sa oboznámili so základmi práce s textom – formátovanie písma a odstavcov, odrážky a odsadenie textu, prácu s tabuľkami, prácu s obrázkami. Školenie prebiehalo od 14:00 do 16:00 hod.