Blue Flower

Obsahom školenia bolo:

- Informácie o možnostiach použivania Cabri Geometrie

- Ukážka výkresov - pomôcka pre učiteľa

- Príprava výkresov žiakmi

- Praktická ukážka tvorby jednoduchého výkresu

Diskusia: V diskusii sa účastníci vzdelávania informovali na možnosti použitia interaktívnej geometrie na vyučovacích hodinách hlavne matematiky, ale aj o možnostiach použitia v iných predmetoch. V druhej časti vzdelávania si sami skúsili vytvoriť jednoduchý obrázok pomocou tohto interaktívneho zošita.