Fotogaléria projektu

Pôvodný stav

 

Priebežný stav - dažďová záhrada

 

Priebežný stav - vegetačná stena

 

Priebežný stav - zasakovacie zariadenia

 

Konečný stav - dažďová záhrada

 

Konečný stav - vegetačná stena

 

Konečný stav - zasakovacie zariadenia

 

Konferencie a semináre