Vyhodnotenie projektu

„Až keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená - až potom si uvedomíme ...“

V našej škole – Základnej škole s materskou školou na Ulici školskej v Turčianskych Tepliciach – si príliš dobre uvedomujeme, že príroda potrebuje našu pomoc a že voda je nenahraditeľnou tekutinou.

Preto sme uvítali možnosť realizovať projekt Podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha. Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP (85 %) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (15%).

Čítať ďalej...

Projekt Modrá škola

Projekt: „Podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice“

je realizovaný v rámci programu SK 02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha,

oficiálny slogan : „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globaly, act locally“

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou, Školská 447/2 Turčianske Teplice

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“ „Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“

„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP (85%) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky(15%)“.

Výška projektového grantu: 37 270 €

Začiatok realizácie projektu: 9.4. 2014

Ukončenie realizácie projektu: 30.4.2016

Čítať ďalej...