Blue Flower

Projekt \"Premena tradičnej školy na modernú\" pod názvom \"Inovatívna prestavba vyučovania na ZŠ Turčianske Teplicve založená na rozvoji kľúčových kompetencií\" bol ukončený dňa 30.9.2011.